Екип

В “ЕкоЕксперт” работят като независими експерти и консултанти инженерни кадри и научни работници. Основното ядро включва следните специалисти с притежаваната от тях компетентност:


главен асистент Славея Петрова

главен асистент Славея Петрова

доктор по екология


д-р на м.н. Никола Груев

д-р на м.н. Никола Груев

въздействия върху човека, отпадъци


 
доц. д-р Андон Даракчиев

доц. д-р Андон Даракчиев

биологично разнообразие


доц. д-р Диана Кирин

доц. д-р Диана Кирин

биологично разнообразие


 
доц. д-р Петър Грибачев

доц. д-р Петър Грибачев

почви, ландшафт


доц. д-р Таня Търновска ДМ, ДНМ

доц. д-р Таня Търновска ДМ, ДНМ

въздействия върху човека


 
магистър биолог Борислава Тодорова

магистър биолог Борислава Тодорова

биологично разнообразие


магистър биолог Елица Койчева-Андреева

магистър биолог Елица Койчева-Андреева

отпадъци, опасни вещества, биологично разнообразие


 
магистър инж. Атанас Атанасов

магистър инж. Атанас Атанасов

качество на атмосферния въздух


магистър инж. Васка Згуровска

магистър инж. Васка Згуровска

повърхностни води и отпадъци


 
магистър инж. Владимир Минков

магистър инж. Владимир Минков

качество на атмосферния въздух, опасни вещества


магистър инж. Даниела Бакларова

магистър инж. Даниела Бакларова

подземни води, геоложка основа, ръководител на колективи


 
магистър инж. Никола Маргов

магистър инж. Никола Маргов

ландшафт и природни обекти, растителен свят


магистър хидроклиматолог Милен Фичев

магистър хидроклиматолог Милен Фичев

климатични фактори