Предложение за изменение на Регламент (ЕС) № 510/2011 свързано с определяне на условията за постигане на целта за намаляване на емисиите на СО2 от нови лекотоварни превозни средства до 2020 г.

 

През 2011 г. е приет Регламент (ЕС) № 510/2011, с който се цели намаляване на емисиите на СО2 от нови лекотоварни превозни средства. Съгласно изискванията на регламента, Комисията потвърди осъществимостта на поставената цел от 147 g CO2/km до 2020 г. - COM(2012) 394 of 11 юли 2012 г. С проекта на законодателната резолюция на Европейския парламент и мотивите за изменението можете да се запознаете тук.