Проект на Национален план за опазване на най-значимите влажни зони в България

 

За обществени консултации е представен Проект на Национален план за опазване на най-значимите влажни зони в България. С проекта можете да се запознаете тук. До 15 март 2013 г. могат да се внасят становища в МОСВ или да се изпращат на е-адрес: ahasan@moew.government.bg