ИАОС започна приемане на заявления за вписване в публичните регистри на информационната система за отпадъците по електронен път

 

С електронната регистрация се прекратява подаването на заявления на хартиен носител. До сега подадените към съответните регистри заявления остават валидни. Системата позволява, по електронен път, да се извършват следните операции:

  • Подаване на заявка за вписване в публичните регистри;
  • Подаване на заявка за промяна на информацията в съществуваща регистрация;
  • Подаване на заявка за отписване от публичните регистри;
  • Търсене в публичните регистри по определени критерии.

Задължените лица в едномесечен срок от започване, промяна или прекратяване на дейността си попълват и подават съответните заявки на сайта на ИАОС: http://eea.government.bg/mro/