Европейска схема за управление по околна среда и одит (EMAS)

 

Европейската схема за управление по околна среда и одит (EMAS) е доброволен ангажимент от страна на бизнеса по отношение на опазването на околната среда – достъпна е за всички организации, независимо от дейността, която извършват. Участващите в EMAS организации внедряват система за управление по околна среда като прилагат подходящи начини за контрол и изпълняват съответни процедури. Спазването на изискванията на схемата, общите и конкретните цели по околна среда, поставени от самата организация се наблюдава и одитира от проверяващи лица. По този начин EMAS подпомага организациите да оптимизират производствените си процеси, да намалят въздействието си върху околната среда и да използват ефективно ресурсите.

„ИКСЕТИК ПЛОВДИВ” ЕООД e първата производствена /трета поред в България/ организация, въвела система за управление по околна среда, съгласно изискванията на европейския регламент за доброволното участие на организации в Схемата на Общността.

Повече информация за EMAS можете да намерите на посочената страница: http://www.emas-bulgaria.com/