Очаква се въвеждането на нов РЕГЛАМЕНТ (ЕС) за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на котли на твърдо гориво

През ноември 2014 г. е предложен проект на РЕГЛАМЕНТ за прилагане на Директива 2009/125/ЕО по отношение на изискванията за екопроектиране на котли на твърдо...
 
...Още
 
 

Втора юбилейна конференция по екология на катедра „Екология и ООС“ към Биологически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив

Втората юбилейна конференция по екология по повод 25 години от основаването на Катедра „Екология и ООС“ към Биологически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски“,...
 
...Още
 
 
Регионалeн център за обезвреждане на твърди битови отпадъци

Регионалeн център за обезвреждане на твърди битови отпадъци

Неопасните и инертните отпадъци на общините Асеновград, Първомай, Садово, Куклен и Лъки вече се обезвреждат на територията на Регионалния център, след офици...
 
...Още
 
Архив
 
 
 

Проект на нова Наредба за класификация на отпадъците

На 03.04.2014 г. приключват обществените консултации на проекта на нова Наредба за класификация на отпадъците, разработен на основание чл. 3, ал. 1 от Закон...
 
...Още
 
 

Проект на ПМС за приемане на Наредба за реда и начина за изчисляване на размера на финансовата гаранция или еквивалентна застраховка и за предоставяне на годишни справки - декларации при трансграничен превоз на отпадъци

На 3 февруари 2014 г. приключиха без изявен обществен интерес консултациите по Проекта на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за реда...
 
...Още
 
Архив