23-та среща на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата(СОР23)

23-та среща на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата(СОР23) и 13-та Среща на страните по Протокола от Киото(сегмент на високо равнище) ще се проведе от 6-17 ноември в Бон, Германия. Домакинството на срещата е поверено на Секретариата на РКОНИК и правителството на Фиджи(островна държава в Тихия океан). Целта е да се постигне напредък при формулиране на правила за прилагане на Парижкото споразумение, които да бъдат приети на СОР24 през 2018 г. в Катовице, Полша. Повече информация на http://unfccc.int/2860.php