Очаква се въвеждането на нов РЕГЛАМЕНТ (ЕС) за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на котли на твърдо гориво

 

През ноември 2014 г. е предложен проект на РЕГЛАМЕНТ за прилагане на Директива 2009/125/ЕО по отношение на изискванията за екопроектиране на котли на твърдо гориво в бита. С него се определят изискванията за екопроектиране, за предлагане на пазара и пускане в експлоатация на котли на твърдо гориво с номинална топлинна мощност 500 kW или по-ниска. Въведени са специфични изисквания по отношение на сезонната енергийна ефективност и емисиите на прахови частици, органични газообразни съединения, въглероден оксид и азотни оксиди. След приемането на Регламента, котлите на твърдо гориво, пускани на пазара след 01 януари 2020 г. трябва да отговарят на посочените изисквания. Проекта можете да разгледате тук.